Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 18 augusti

Publicerad:

På kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen avhandlades bland annat situationen med corona i Sävsjö kommun och frågor kring infrastruktur.

Aktuellt läge när det gäller smitta och arbete utifrån pågående pandemi var en av de viktiga punkterna när kommunstyrelsen startade upp höstens arbete. Sävsjö kommun har hittills varit förskonade från större utbrott och i kommunens verksamheter har det, så vitt känt, inte varit någon smitta alls sedan tidigt i våras. Det finns beredskap och förberedelse för att smittspridning kan öka. Just nu har särskilda förberedelser vidtagits inför uppstart av skolorna. Nämndsmöten och fullmäktiges möten planeras ske som vanligt.
– De politiska partierna är överens om att nämndsmöten och fullmäktige under hösten ska ske med full bemanning om inte smittspridning tilltar. Möten genomförs i stora lokaler och möjlighet finns till digitalt deltagande. För alla gäller att fortsatt följa givna riktlinjer och hålla i och hålla ut, säger kommunstryrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

En annan punkt på dagordningen var den viktiga frågan kring infrastruktur i Sävsjö kommun. Det fördes samtal kring behovet av förbättring av regionens förslag till trafikförsörjningsprogram och ett angeläget medborgarinitiativ om behovet att prioritera åtgärder för säkrare avfart mot Skrapstad på väg 128.

Kommunstyrelsen valde att lyfta upp och behandla en rad medborgarförslag och motioner som legat i vänteläge på grund av coronapandemin. Det fanns också med en rad informationspunkter på ärendelistan.

Läs protokollet i sin helhet Pdf, 132.2 kB.

Vid frågor, kontakta

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se, 0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.