Lyssna på sidan Lyssna
Rörviks skola en sommardag

Förtydliganden kring kommande beslut för Rörviks skola

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Efter Sävsjö kommuns strategidag förra veckan, där elevutvecklingen och planerna på en ny skola i Rörvik diskuterades, kommer här ett antal förtydliganden om fattade beslut och processen framåt.

Vid strategidagen den 27 augusti, där ledande politiker och tjänstemän i Sävsjö kommun medverkade, redogjorde kommundirektör Jan Holmqvist för aktuella uppgifter om elevutvecklingen vid Rörviks skola kommande år. Med utgångspunkt i dessa siffror fördes ett samtal om nybyggnationen av skolan i Rörvik.

– Under strategidagen framkom inte några nya förslag som förändrar planerna på att bygga en ny skola i Rörvik, säger kommundirektör Jan Holmqvist.

Kommunstyrelsens beslut från den 2 april 2019 ligger fast. Beslutet innebar bland annat att Sävebo AB fick i uppdrag att redovisa kostnader och olika alternativ för nybyggnation. I beslutet ingick också att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över en flytt av högstadieelever till Hofgårdsskolan, samt att omfördela elever mellan Rörvik och Stockaryd. Nämnden har i sitt yttrande slagit fast att aktuell skolorganisation, med en F-9-skola i Rörvik, är den mest optimala för kommunen.

– Frågan om en ny skola i Rörvik har beretts noga. Vi har dessutom ett enigt förslag från barn- och utbildningsnämnden som förordar en ny skola i Rörvik. Jag kommer därför föreslå kommunstyrelsen att besluta att skolan ska byggas, säger Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

En nybyggnation beräknas kosta 100 miljoner kronor. Efter beslut i kommunstyrelsen 3 november kommer frågan avgöras defintivt på kommunfullmäktiges sammanträde 16 november i samband med att förslaget till investeringsbudget behandlas. Om kommunfullmäktige godkänner investeringsbudgeten kan nybyggnationen av Rörviks skola påbörjas under 2021 och då kan skolan stå färdig till höstterminsstarten 2022.

Vid frågor kontakta:

Stefan Gustafsson (KD), Kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02

Jan Holmqvist, kommundirektör
0382-152 03

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.