Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 8 september

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: En bra utveckling av ekonomin för innevarande år och ett nytt statligt tillskott för kommande år ger Sävsjö kommun ett bra läge. Det konstaterade kommunstyrelsen i Sävsjö vid sitt sammanträde under tisdagen. Alldeles nytt är att det generella statsbidraget till kommunen föreslås ökas för kommande år med nästan 8 miljoner. Till det kommer en särskild satsning på äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen beslutade att driva på för att Trafikverket ska prioritera åtgärder för säkrare avfart mot Skrapstad på väg 128. Det blev ett beslut om att låna ut 400 000 kronor till Vrigstad samhällsförening som tillfälligt likviditetsstöd för att de ska kunna slutföra sitt projekt ”Aktivitetsområde i Vrigstad”.

Flera stora fastighetsfrågor fanns också på ärendelistan. Den fastighet där det tidigare varit inrymt butiken Järn och maskin vill kommunstyrelsen ska säljas för knappt tre miljoner till Fritidsgårdens Husvagnar AB. Detta för att ge dem möjlighet att bedriva butik och reparation av husvagnar och husbilar centralt i Sävsjö.

Den fastighet som är känd som Stadshotellet och som ligger vid torget i Sävsjö föreslår kommunstyrelsen ska köpas till en kostnad av drygt fem miljoner. Detta för att ge bättre förutsättningar för centrumutveckling och för att kunna flytta dit verksamheter som idag drivs i andra förhyrda lokaler.

Kommundirektör Jan Holmqvist och utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson fick i uppdrag att till kommunstyrelsens investeringsgrupp redovisa förlag på fastigheter möjliga att försälja till en sammanlagd försäljningssumma i nivå med 25 miljoner. Uppdraget har som syfte att skapa underlag för kommande beslut. Genom försäljningar ges utrymme för inköp av mer prioriterade och strategiska fastigheter som exempelvis Stadshotellet vid torget i Sävsjö centrum.

– Jag tycker att de tär bra att vi i vår kommun har en kommunstyrelse som är beredd att satsa för att driva på en fortsatt positiv utveckling av vår kommun! De senaste åren har befolkningsutvecklingen varit rejält på plus. Vi har sett hur bostadsmarknaden blivit allt hetare och fastighetspriserna ökar. Många har upptäckt att Sävsjö kommun har en bra ekonomi men också en välfungerande skola, vård och omsorg. Det finns så många fina plusvärden som inte finns i andra kommuner. Familjebad, vackra parker och stort fritidsutbud. Det finns en mycket väl utvecklad ideell sektor med engagerade föreningar och kyrkor, säger Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsns ordförande.

Han framnhåller att det är viktigt att se till att det är ordning och utveckling framförallt i centrummiljöerna om kommunen ska fortsätta utvecklas positivt.

– Det gäller i Sävsjö så väl som övriga orter i kommunen. Besluten för att ge Sävsjö en etablering av en ny husvagns- och husbilsbutik och att vi får rådighet över Stadshotellet är därför två viktiga strategiska beslut som jag tycker är utmärkt att kommunstyrelsen nu föreslår fullmäktige, säger han.

Ladda ner protokollet från kommunstyrelsens sammanträde som PDF-fil Pdf, 120.6 kB.

Kontakt:

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02, stefan.gustafsson@savsjo.se


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.