Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 22 september

Publicerad:

Riksidrottsgymnasium för Enduro och motocross, återvinningsstationer, kollektivtrafik och ombyggnad av "Röda Längan". Det var några av rubrikerna på kommunstryrelsens sammanträde den 22 september.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna in en ansökan om att få bedriva ett riksidrottsgymnasium för motocross och Enduro.
– Ett förberedelsearbete har genomförts och allt pekar på att en sådan utbildning skulle kunna fungera väl genom det nära samarbete som finns mellan kommunen och Vrigstad motorklubb, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Nedskräpning av återvinningsstationerna är ett ständigt återkommande bekymmer. För att minska detta problem har kommunstyrelsen beslutat om att förbättra belysningen vid alla de återvinningsstationer där detta behövs. Bedömningen är att bättre belysning ger en mer trivsam miljö och bättre upplevd trygghet vid återvinningsstationerna.

En ombyggnation av “Röda Längan” vid Ljungagårdsvägen i Stockaryd är på gång. I anslutning till fastigheten finns en lokal som tidigare använts för tandvård. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 1,3 miljoner för att också denna del ska kunna göras om till lägenheter.

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde var det en överläggning med tjänstemän från länstrafiken och politiker från Region Jönköpings län. Det pågår ett arbete med en uppdatering av ett program för trafikförsörjning. En del i arbetet är möten med länets alla kommuner.

– Kollektivtrafik engagerar oss i Sävsjö kommun och vi försöker driva på för att det ska bli förbättringar. Samtal och redovisning av förslaget till trafikförsörjningsprogram var bra. Det är otvetydigt att regionens ambition för den framtida kollektivtrafiken i länet är hög. Men det finns också uppenbara brister. Vi från Sävsjö kommun tycker att det borde finnas ett mer tydligt övergripande systemtänk och strategiska avvägningar, säger Stefan Gustafsson.

Han menar att det är viktigt att det finns ett basutbud av kollektivtrafik till alla närliggande kommunhuvudorter. Detta saknas och det får exempelvis till konsekvens att det inte är inlagt en busslinje i stråket Värnamo-Sävsjö-Eksjö. På mötet gavs hopp om att denna linje kan komma med och finansieras i samband med ett beslut under hösten. Det finns tilldelat medel för en sådan trafikering och besked om hur det blir kommer i november. Regionen ser numera mer positivt på en sådan linje eftersom det är bra att koppla ihop Värnamo-Eksjö över Sävsjö och Vrigstad för att de därigenom knyter ihop de båda sjukhusen. En linje som kan bli bra för personal och patienter vid sjukhusen. En linje som också ger bra möjligheter för vardagsresor som arbetspendling.

Alla beslut från dagens kommunstyrelse finns med i bilagan.

Ladda ner protokollet från kommunstyrelsens sammanträde som PDF-fil Pdf, 128.9 kB.

Kontakt:

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02, stefan.gustafsson@savsjo.se