Lyssna på sidan Lyssna

Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen?

Publicerad:

I mitten av mars skickade Socialstyrelsens ut enkäter till personer som är 65 år eller äldre, med hemtjänst eller som bor på särskilda boenden.

Socialstyrelsen har skyldighet att erbjuda alla möjligheten att delta och får inte spara uppgifter från tidigare år om att någon är för sjuk eller inte vill delta.

Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Det innebär att de flesta skickas direkt till den äldre själv.

Socialstyrelsen anser att det är av största vikt att enkäterna kommer direkt till de äldre. Undersökningen görs av en myndighet och det är frivilligt att delta. Socialstyrelsen värnar om att den enskilde ska känna sig trygg med att svara uppriktigt och att deras svar är anonyma. Resultat redovisas med hänsyn till att inga enskilda personers svar ska riskera att röjas.

I första hand ska de äldre själva besvara enkäten. Om det inte är möjligt kan de besvara enkäten tillsammans med anhörig, vän, bekant med flera. Personal ska undvika att bistå, såvida den äldre själv inte särskilt bett om hjälp.

Enkäterna skickas ut som postenkäter, med möjlighet att delta på internet för den som vill (och kan). Besvaras enkäten via internet kan de lämna öppna synpunkter och besvara frågorna på fler språk än svenska.


På webbsidan Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Länk till annan webbplats. finns information till de äldre och deras anhöriga. Informationen utgår från frågor Länk till annan webbplats. som vi tidigare år har fått om enkäten.

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i oktober 2019. Verksamheter som har minst 7 deltagare i undersökningen, kommer att kunna ta del av sina egna resultat.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.