Lyssna på sidan Lyssna

Nu vårstädar vi gatorna

Publicerad:

Under veckan (vecka 14) kommer serviceförvaltningen på Sävsjö kommun att påbörja sopning av gator. Sopa gärna era gångbanor och undvik att parkera på gatan under denna period.

Vårstädningen beräknas pågå:

  • Sävsjö vecka 14-15
  • Stockaryd vecka 16
  • Rörvik vecka 17
  • Vrigstad vecka 18

Veckoplaneringen är preliminär och kan ändras utifrån väder och resurser.

Samtliga fastighetsägare uppmanas under den tiden att sopa sina gångbanor och inte ställa bilen på gatorna.

– För att slippa sprida så mycket kemikalier vill vi också be alla fastighetsägare att ta ett krafttag för att hålla gångbanor rena från ogräs och klippa buskar och grenar som växer utanför tomtgränsen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också viktigt att siktskymmande växtlighet på tomterna intill gatukorsningar och korsningar med gång- och cykelvägar hålls efter, säger Tomas Lundin, chef för gata- och parkenheten på Sävsjö kommun.