Lyssna på sidan Lyssna

Skymd sikt i korsningar

Publicerad:

Fastighetsägarens skyldighet

Det är en härlig tid just nu. Då allt är grönt och växtligheten frodas. Men kom ihåg att du som fastighetsägare har skyldigheter. Enligt plan- och bygglagen ska tomthörn vid gatukorsningar vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskage och planteringar.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för detta. Inga häckar, buskar, träd, plank, stängsel, upplag eller andra föremål får skymma sikten för trafiken.

Tänk också på att träd, buskar och häckar inte får inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd. De får inte heller hänga ned så att trafikmärken skyms eller så att trafiken hindras. Den fria höjden för gångbana ska vara minst 3,0 meter och för körbana minst 4,6 meter.

Om du har utfart mot gatan

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Kontrollera att du ser minst 10 meter runt hörnet.

Fri sikt i korsningar-klipp häcken Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:

Tomas Lundin, chef Gata-parkenheten,
0382-152 00  tomas.lundin@savsjo.se
Bo Ekros, arbetsledare Gata-parkenheten,
0382-152 00  bo.ekros@savsjo.se