Lyssna på sidan Lyssna

Var med och påverka framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Med anledning av att Region Jönköpings län arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035 inbjuds allmänhet, bransch- och intresseorganisationer samt övriga intresserade till ett informations- och samrådsmöte i Kulturhuset i Sävsjö den 22 september klockan 18.00–20.00. Möjlighet finns att delta digitalt.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den första januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska
beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt
den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande.
Närvarande vid mötet kommer vara politisk representation från Sävsjö kommun och Region Jönköpings län. Även ett antal tjänstepersoner från Sävsjö kommun samt Jönköpings Länstrafik
kommer att närvara.

Frågor kring mötet besvaras av Erik Andersson på mail: erik.andersson@jlt.se
eller på telefon 010-24 155 13.

Vi kommer att erbjuda möjlighet att delta på samrådet även digitalt.

Även om du deltar digitalt har du möjlighet att inkomma med synpunkter och ställa frågor under kvällen via chattfunktion. En länk till mötet skickas ut i god tid via e-post och det du behöver för att delta är en digital enhet och internetuppkoppling.

Anmäl ert deltagande senast den 21 september till Sävsjö kommuns växel, 0382-152 00 eller
kommun@savsjo.se.

Ange i anmälan:

  • Namn, telefonnummer samt e-post (obligatoriskt vid digitalt deltagande)
  • Om ni önskar delta på plats eller digitalt
  • Om ni representerar någon intresseorganisation

Följ Folkhälsomyndighetens råd och kom inte till Kulturhuset om du har förkylningssymptom.

Eftersom antalet fysiska deltagare är begränsat så uppskattar vi om intresseorganisationer deltar
med en representant så får fler möjlighet att vara representerade.

Välkomna!

Marcus Eskdahl, Regionråd (S) Region Jönköpings län

Stefan Gustavsson, Kommunstyrelsens ordförande (KD) Sävsjö kommun

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.