Lyssna på sidan Lyssna

Boende för äldre

Ordinärt boende

Vanliga lägenheter eller egna hem i olika former exempelvis villa, flerfamiljshus, seniorboende och trygghetsboende. Hemtjänst och hemsjukvård är insatser som kan beviljas för att möjliggöra kvarboende i ett ordinärt boende.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är boende med fokus på trygghet och gemenskap. Det riktar sig till personer som är 70 år eller äldre. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och samlade i en byggnad med tillgång till gemensamhetslokaler, som matsal och social samvaro med aktiviteter. Det finns inte tillgång till personal som på ett särskilt boende. Inget biståndsbeslut krävs.

I kommunen finns trygghetsboende på Bryggaren i centrala Sävsjö. Du ställer dig i kö hos Sävebo AB.

Seniorboende

Seniorboende är en boendeform som är anpassad för äldre med tillgång till gemensam matsal och vissa aktiviteter för personer som fyllt 70 år. Inget krav på personal eller bovärd finns. Inget biståndsbeslut krävs. Sävsjö kommun erbjuder Seniorboende på Ringgården i Sävsjö tätort och på Träffpunkten i Rörvik. Kontakta enhetschef på Ringgården eller Hemtjänst Söder för mer information.

Korttidsboende

Den som tillfälligt behöver vård och omsorg kan beviljas en korttidsplats på kommunens korttidsboende Högagärde av biståndshandläggare. Korttidsplatser ges som bistånd och används vid bland annat rehabilitering, omvårdnad, avgörande av vårdnivå, växelvård och avlösning av närstående.

Särskilt boende

Kommunen ska ha särskilda boendeformer för äldre med service och omvårdnad som kan ges dygnet runt. Bostaden förmedlas genom biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och avgiften regleras enligt maxtaxa.

I kommunen finns särskilda boenden för äldre fördelat i olika tätorter, Ringgården och Rönngården i Sävsjö, Södergården i Stockaryd, Göransgården i Vrigstad samt Eneliden i Rörvik. I anslutning till Södergården, Göransgården och Ringgården finns ett gruppboende för personer med demens. På boendena finns tillgång till vård och omsorg, hälso- och sjukvård, rehabilitering, aktiviteter, service och gemensam matsal.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

Vård och omsorg i särskilt boende är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om särskilt boende görs till biståndshandläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Vad kostar särskilt boende?

De som bor i särskilt boende har eget hyreskontrakt och betalar hyra för sin lägenhet. Hyran beror på lägenhetens standard, ålder och storlek. Hyreskontrakt upprättas av socialförvaltningen. Bostadstillägg söks via Pensionsmyndighetens blankett.

Avgift för hemtjänst (de omvårdnadsinsatser som biståndsbedömds) tas ut enligt särskild taxa. Avgiften ingår i maxtaxans högkostnadsskydd. Beloppet är en viss procentsats av prisbasbeloppet och regleras varje år. Avgift för hemtjänst är inkomstprövad.

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende tas ut enligt särskild taxa. I abonnemanget ingår alla måltider, inklusive mellanmål.

Som boende bör du ha en egen hemförsäkring. Det är viktigt att försäkringen täcker personliga tillhörigheter och hjälpmedel. Kommunen har en begränsad försäkring som endast gäller för brand, inbrott och vattenskada. Denna försäkring gäller i andra hand och endast om det inte finns eller inte går att få ut ersättning från primärförsäkringen.

Ingen avgift för TV-licens tillkommer eftersom kommunens gemensamma TV-licens gäller för alla TV-apparater i fastigheten.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.