Lyssna på sidan Lyssna

Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du kan börja med att framföra klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre

Patientnämnd

Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälpa dig.
Nämnden behandlar ärenden som handlar om vårdskada från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

1177 Vårdguiden

Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål via 1177

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ Länk till annan webbplats.


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.