Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter i äldreomsorgen

Vad kostar äldreomsorgen?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg.
Maxtaxan innebär att du som har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 2170 kronor per månad för vård och service. För att kommunen ska beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg, exklusive hyra och mat kan variera från 0 - 2170 kronor per månad för 2022.

Avgifter för särskilt boende

För mer information om avgifter för särskilt boende hänvisas till faktabladet "Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen". Som mest betalar du 2170 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 73 kronor per dygn.

För att få rätt avgift behöver blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in.

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa. 

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.