Lyssna på sidan Lyssna

Vad är våld?

Läs mer om:

Vad är våld?

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. För att till fullo förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför av stor vikt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. Våldet kan se olika ut.

Fysiskt våld

Kan innebära att förövaren biter river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan även bestå av örfilar, knytnävslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag. 

Sexuellt våld

Kan innebära olika former av sexuellt påtvingande handlingar som att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier samt att använda sexuellt kränkande ord.

Psykiskt våld

Kan handla om direkta eller indirekta hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Uttnyttjande av barn för att få kontroll över den andre presonen eller hot om att ta sitt liv.

Ekonomiskt våld

Kan handla om att den utsatta inte har insyn i ekonomin, stölder av pengar och värdesaker, utpressning och förskingring, att man felaktigt utger sig för att företräda den utsatta.

Materiellt våld

Kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag och värdesaker. Våld mot hjusdjur kan också ingå i mönstret.

Latent våld

Det förekommer stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Som kan visa sig genom kroppspråket, på stämningen i hemmet. Man känner hur luften ”dallrar” av något outtalat. Det skapar stor otrygghet och rädsla, samt stress hos den utsatte. Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar kan våldet vara ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet.

Vanvård eller försummelse

(Speciellt bland äldre och personer med funktionsnedsättning). Kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen eller få felaktig medicinering, att sakna tillgång till telefon och andra hjälpmedel.

Hedersrelaterat våld

Då man inte får bestämma över sin kropp, sexualitet eller liv så som att studera vidare, vem man ska gifta sig med. Vid hedersrelaterat våld är det alltid mer än en person som är förövaren. Här kan en hel släkt vara förövare, även syskon till den utsatte.

Funktionshinderrelaterat våld

Handlingar som är direkt riktade mot själva funktionsnedsättningen hos den vådsutsatta och försvårar en redan utsatt situation.

Kontakt

Socialförvaltningen

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider

Socialkontorets reception är öppen måndag till torsdag 9.00–16.00, fredagar 9.00-15.00.
Lunchstängt 12.00-13.00

Vecka 28-31 är öppettiderna 9.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Socialjouren

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112 eller
hoglandet.socialjour@eksjo.se.


Telefontider  (innan 9.00 hänvisas till handläggarnas direktnummer)

Avdelning

Tid

Biståndshandläggare

8.00 - 9.30

LSS-handläggare

8.00 - 9.30

Barn och unga

8:30 - 9.30

Ekonomiskt bistånd

8.30 - 9.30

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.