Lyssna på sidan Lyssna

Vad är våld?

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. För att förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför viktigt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. Våldet kan se olika ut.

Kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan även bestå av örfilar, knytnävslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag. 

Kan innebära olika former av sexuellt påtvingande handlingar som att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier och att använda sexuellt kränkande ord.

Kan handla om direkta eller indirekta hot, tvång, trakasserier, glåpord (skällsord) och förlöjliganden. Psykiskt våld kan också vara uttnyttjande av barn för att få kontroll över den andre presonen eller hot om att ta sitt liv.

Kan handla om att den utsatta inte har insyn i ekonomin, stölder av pengar och värdesaker, utpressning och förskingring vilket betyder att man felaktigt utger sig för att företräda den utsatta.

Kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattes personliga tillhörigheter, bohag och värdesaker. Våld mot hjusdjur kan också ingå i mönstret.

Det förekommer stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Som kan visa sig genom kroppspråket, på stämningen i hemmet. Man känner hur luften ”dallrar” av något outtalat. Det skapar stor otrygghet och rädsla, samt stress hos den utsatte. Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar kan våldet vara ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet.

Denna typ är speciellt vanlig bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen eller få felaktig medicinering, att sakna tillgång till telefon och andra hjälpmedel.

Då man inte får bestämma över sin kropp, sexualitet eller liv så som att studera vidare och bestämma vem man ska gifta sig med. Vid hedersrelaterat våld är det alltid mer än en person som är förövaren. Här kan en hel släkt vara förövare, även syskon till den utsatte.

Handlingar som är direkt riktade mot själva funktionsnedsättningen hos den vådsutsatta och försvårar en redan utsatt situation.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag klockan 08.30 -15.00
Lunchstängt klockan 12.00 - 13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.