Socialpsykiatri

Mål

Psykiskt funktionsnedsatta personer ska kunna erbjudas varierande boendeformer med individuellt utprovat serviceinnehåll och daglig sysselsättning.

Åtagande

  • Erbjuda stöd såväl i boende med gemensam service som eget boende.
  • Erbjuda träning i dagliga aktiviteter samt sysselsättningsåtgärder för ett närmande till arbetsmarknaden.
  • Samverka med psykiatri, försäkringskassa, arbetsförmedling och näringsliv.

Socialpsykiatrin i Sävsjö kommun bedriver verksamhet utifrån Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Har du en psykisk funktionsnedsättning och anser att du behöver hjälp och stöd kan du vända dig till vår handläggare.

  • Centralt i Sävsjö tätort finns en gruppbostad med elva bostäder.
  • Du som bor i egen bostad kan få hjälp av Boendestödsgruppen.
  • Dagverksamheten Kameleonten är en mötesplats för dig som är i behov av gemenskap/sysselsättning.
  • Sävsjö kommun har en väl utvecklad daglig verksamhet där även personer med psykiska funktionsnedsättningar deltar.

Kontakt

Socialförvaltningen
Villagatan 12
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.