Boendestöd

Läs mer om:

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till dig med psykiatriska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar och/eller missbruk och beroende.

Stöd i vardagen

Genom Sävsjö kommuns individ- och familjeomsorg, inom ramen för öppenvården, kan du få ett pedagogiskt stöd som underlättar din vardag och ökar ditt välmående. Dina individuella behov styr vilket stöd du får. Det kan till exempel vara:

  • Stöd med planering och struktur eller stöd vid hushållsysslor såsom städning, tvätt, disk och
    matlagning.
  • Stöd vid myndighetskontakter och andra sociala sammanhang.
  • Hjälp till ett mer aktivt deltagande i samhällslivet.

Så funkar det

  • Boendestöd är möjligt att få alla dagar i veckan. Vi arbetar måndag till fredag mellan klockan 07.30 till 21.00 och helger mellan klockan 07.30 till 19.00.
  • Insatsen kan ges i ditt hem eller utanför. Boendestöd kan ges i det direkta mötet men även genom telefon.
  • Dina boendestödjare har tystnadsplikt.
  • Boendestödet består av personer med olika utbildningar och erfarenheter och som därmed erbjuder dig en bred kompetens.


Ansök

Ansökan sker till en handläggare inom individ och familjeomsorgens öppenvård, telefonnummer 0382-154 60.

Handläggaren utreder och kartlägger ditt behov och beslutar om du kan få boendestöd. Besluten är tidsbegränsade och följs upp med jämna mellanrum. Du kan själv avsluta ditt boendestöd när du vill.

Du kan kontakta en handläggare om du bara önskar mer information via telefonnummer 0382-154 60.

Kontakt

Enhetschef boendestöd
Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-156 27

Personal boendestödsgruppen
0382-155 31

Handläggare boendestödsgruppen
0382-154 56
0382-154 47Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.