Lyssna på sidan Lyssna

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn gäller för all upphandling och alla inköp av varor och tjänster samt entreprenader för Sävsjö kommun. Policyn omfattar hela inköpsprocessen från det att en upphandling eller ett inköp aktualiseras till att den levereras, samt uppföljning av avtal.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger hur upphandlingar ska genomföras och denna upphandlingspolicy fastställer riktlinjer för upphandling med lagen som grund.

En väsentlig del av den kommunala resursförbrukningen utgörs av kostnader som avser varor, tjänster och byggentreprenader som anskaffas för verksamheterna. För att få rätt kvalité och vara så kostnadseffektiva som möjligt krävs en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid har företräde, i policyn har tagits hänsyn till:

  • Framförhållning och samplanering
  • Möjliggöra att mindre företag ska kunna lämna anbud
  • Överblick och kommunperspektiv
  • Tillräckliga krav men inte "överkrav" för funktionen/uppgiften
  • Standardisering av produkter och krav
  • Inköpskompetens och kunskap om aktuell marknad och konkurrens
  • Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning
  • Uppföljning och återkoppling
  • Sociala- och etiska krav i upphandling

Styrdokument

Läs upphandlingspolicyn i sin helhet.
Upphandlingspolicy 2021 Pdf, 1.1 MB.

Läs riktlinjerna i sin helhet.
Riktlinjer för direktupphandling 2021 Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.