Lyssna på sidan Lyssna

Enhetschefer inom äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Enhetschef Södergården och Linden

Therese Eknäs
0382-156 70

Enhetschef, Ringgården och Sporren

Annela Major Eklund
0382-154 95

Enhetschef, Göransgården och Hästskon

Rosita Svensson
0382-15685

TF enhetschef, Rönngården

Sara Fransén

0382-15483

Enhetschef Högagärde korttidsboende

Sara Fransén
0382-15483

Enhetschef, Hemtjänst Söder och Träffpunkten

Elin Arvsäter
0382-156 69

Enhetschef, Hemtjänst Öst

Elin Arvsäter

Enhetschef, Hemtjänst Väst

Sara Fransen