Lyssna på sidan Lyssna

Patientsäkerhetsberättelse

På den här sidan kan du ta del av den senaste versionen av patientsäkerhetsberättelsen för Sävsjö kommun.

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där dessa punkter ska framgå:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
  • Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
  • Vilka resultat som uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av socialnämnden, den ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 Pdf, 776.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Emma Fagerberg
0382-154 88

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.