Lyssna på sidan Lyssna

Anhörigsamordnare äldre och funktionshindrade

Kontaktuppgifter

Anhörigsamordnare äldreomsorgen

Anna Tillberg
0382-154 94

Anhörigsamordnare individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg

Elina Roos
0382-154 93