Lyssna på sidan Lyssna

Anhörigsamordnare

Kontaktuppgifter

Anhörigsamordnare individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg

Elina Roos
0382-154 93

Anhörigsamordnare äldreomsorgen

Anna Tillberg
0382-154 94