Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 22 februari

Publicerad:

Det var mest beredning inför kommande beslut vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. På ärendelistan fanns information om internkontroll, företagande, personalstatistik och olika tekniska frågor.

Ida Brorsson från Kpmg var med och redovisade en granskning av kommunens fordonshantering. Hon konstaterar att det finns väl fungerande rutiner men att det kan ske förbättringar avseende fördelning av kostnader för respektive fordon och hantering av elcyklar.

En motion om att förbättra säkerheten när gång- och cykeltrafik passerar väg 128 (Eksjövägen) fick positivt gensvar. Frågan om ökad säkerhet ska lyftas vid kommande överläggningar med Trafikverket som ansvarar för vägen.
– Det nya bostadsområdet Eksjöhofgårdsängen är en första del av en utvidgning av Sävsjö stad med allt mer bostäder ut mot Vallsjöhållet. På området finns en ny förskola, fritidsmöjligheter, restaurang och kyrka. Det är angeläget att Trafikverket tar ansvar för att det säkert går att cykla och gå mellan detta område och övriga Sävsjö stad, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Sävsjö kommun samarbetar om EU-projekt inom det som kallas Leader Linné Småland med ett antal kommuner där de flesta finns i Kronobergs län. Sävsjö kommun vill fortsätta detta samarbete som upplevts som positivt. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom en ekonomisk budget för detta.
– Sävsjö kommun gränsar ner mot Kronobergs län och Växjö och Alvesta kommuner. För oss är det därför mycket viktigt att odla gott samarbete också söderut. Leader Linné Småland är en bra arena för detta, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen informerades om det nya samarbetsförslaget om Nära vård. Förslaget har initierats av Region Jönköpings län och bearbetats av länets socialchefer och ordföranden i kommunstyrelserna innan det nu skickats ut till kommunerna. Bakgrunden är att det sker en succesiv omställning till allt mer och avancerade vårdinsatser i kommuner och på lokala vårdcentraler.
– Det är genom att satsa på Nära vård som det mesta arbetet med hälsa, vård och omsorg också långsiktigt ska kunna ske med hög kvalitet nära oss som invånare. När så behövs ska alltid specialiserad sjukhusvård finnas tillgänglig, menar Gustafsson.

En viktig del i Nära vård är att det finns en bra egenvård. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv med stöd av nätverk av olika slag och med hjälp av kommun och region. Tanken är att alla ska ta större ansvar för sin hälsa när vi lever längre. Även med god egenvård kommer behovet av vård öka och att betydligt fler invånare måste dela på de resurser som finns för hälso- och sjukvård. Detta kräver förändrade arbetssätt och en omställning där mer av hälso- och sjukvården sker i den så kallade Nära vården.

– Förslaget om Nära vård är bra men för oss som kommun ställer det också allt högre krav på kompetens, utrustning och samverkan med vårdcentralen. Det är viktigt att Nära vård inte blir ett sätt att skjuta över ansvar och kostnader på oss som kommuner. Grundtanken är rätt men det krävs samverkan och för vår del att den lokala vårdcentralen också får de resurser som krävs för att förslaget ska kunna bli en framgång där alla alltid får bästa tänkbara omsorg och vårdkvalitet.

Läs alla beslut från kommunstryrelsens möte 22 februari Pdf, 120.9 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02