Lyssna på sidan Lyssna

Ukraina: Lägesrapport och inventering av boenden för människor på flykt

Publicerad:

Sävsjö kommun följer läget i Europa och Ukraina. Just nu förbereder vi oss bland annat för att ta emot människor på flykt.

Länsstyrelsen har idag, torsdagen den 17 mars, gett länets kommuner i uppdrag att inventera lämpliga boenden.

Sävsjö kommuns inriktnings- och samordningsfunktion arbetar löpande med händelseutvecklingen i Europa och kriget i Ukraina. Under föregående vecka hölls ett digitalt möte med civilsamhällets aktörer. Kommunen lämnade information om vårt pågående krisarbete och medverkande aktörer fick berätta på vilket sätt man är villiga att bistå. Upplevelsen efter det mötet är att Sävsjö kommun och vårt civilsamhälle har god beredskap och gemensam vilja att lösa de behov som uppstår.

Inventering av tillfälliga boenden senast 23 mars

I vilken omfattning Sävsjö kommun påverkas av flyktingströmmar är i nuläget oklart och lägesbilden ändras så gott som dagligen. Förra veckan fick landets kommuner en akut förfrågan från Migrationsverket via länsstyrelserna att sammanställa listor på tänkbara evakueringsboenden. Dessa gällde i första hand boenden i kommunal regi.

I dag, torsdagen den 17 mars, fick vi uppdraget att även inventera vilka tänkbara boenden som vi kan erbjuda i ett bredare perspektiv där även privata bostadsbolag, kyrkor, samfund, föreningar och andra frivillorganisationer omfattas. Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och lagerlokaler. Även mark för uppsättning av tält och modulbyggnader ingår i inventeringen. Observera att privatbostäder inte är aktuella i nuläget.

Du som kan erbjuda ett tillfälligt boende anmäler detta under kontorstid via samhällsinformatörerna i Sävsjö kommuns växel och reception, Djurgårdsgatan 1, Sävsjö. Telefon 0382-152 00

När du hör av dig till oss behöver du ange följande information:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, mejl och telefon till ansvarig
 • Adress och namn på boendet
 • Boendets regi (privat bolag, föreningsägt, tillhörande kyrka eller samfund etc.)
 • Typ av boende/lokal (lägenhet, vandrarhem, modulhus, campingstuga etc)
 • Möjligt tillträdesdatum och slutdatum.
 • Antal boendeplatser
 • Möjlighet till självhushåll
 • Kostnad per dygn
 • Närhet till ändamålsenlig samhällservice
 • Om boendet är lämpligt på kort eller lång sikt
 • Övriga detaljer om boendet som kan vara av intresse.

Migrationsverkets information: Frågor och svar om bostäder - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Viktigt om din anmälan

Anmälan är inte bindande och innebär inte något åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Vi kan i nuläget inte svara på om eller när det blir aktuellt att använda de boendeplatser som anmäls. Migrationsverket kommer att ta kontakt med Sävsjö kommun om och när det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är inte alla förutsättningar klara om vad som kommer att gälla för dig som upplåter lokaler. Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler. Vi kan därför inte ge svar på frågor om ersättning i nuläget.

Detta gäller även dig som redan kontaktat Sävsjö kommun och erbjudit boendeplatser.

Fakta

Inventeringen sker på uppdrag av Regeringen och görs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets kommuner. Resultatet av inventeringen ska skickas in av kommunerna den 23/3 och kommer att sammanställas på regional och nationell nivå till Migrationsverket och Justitiedepartementet den 25/3.

Under föregående vecka gjordes en första inventering av möjliga bostäder i Jönköpings län. Då framkom en möjlighet att på kort sikt kunna ta emot 1700 personer i länet. Inventeringens fokus var på lokaler, anläggningar och tillfälliga boenden i kommunal regi.