Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj

Publicerad:

Det var en del årsredovisningar och bokslut på ärendelistan när kommunstyrelsen hade sitt beslutande sammanträde för maj. Det beslutades om gemensam organisation inom höglandet för socialnämndens stora datastöd Combine och om ett Trygghetsbokslut för 2021.

En av de större frågor som diskuterades var en framställan från socialnämnden om en tilläggsbudget utifrån ett befarat underskott på drygt 10 miljoner kronor. Kommunstyrelsen var positiv till att socialnämnden så tidigt under verksamhetsåret informerar om det befarade underskottet. Men man konstaterar samtidigt att det är svårt att i detalj förutse underskottets storlek. Både förändringar i omvärlden, men också vidtagna åtgärder kan påverka det slutliga resultatet i både positiv och negativ riktning.

Kommunstyrelsen anser det viktigt att vänta in den externa granskning av socialnämndens kostnader och intäkter som kommer ske. I avvaktan på denna betonas att socialnämnden inte bör genomföra några åtgärder för att komma till rätta underskottet, som innebär att kommunen inte följer krav och riktlinjer i lagstiftning och författningar. Det underskott som nu befaras, bör istället regleras i samband med att bokslut för 2022 upprättas. Ingen del av underskottet kommer belasta budgeten för kommande år.

— Socialnämnden har en bra verksamhet men en rad omvärldsfaktorer påverkar ekonomin väsentligt, säger Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Det underskott som nämnden befarar i Sävsjö kommun är snarast mindre än det som bedöms i många andra kommuner. Det är viktigt att ge långsiktiga goda villkor för verksamheten och att ge tid för analys. Siktet ska nu främst vara att kunna landa i ett rätt anslag i budgetbeslutet för 2023 .

Arvoden och partistöd för kommande mandatperiod beslutades enigt att föreslås kommande fullmäktige. Det är en varsam revidering av de villkor som gällt denna mandatperiod. En uppräkning görs av partistöden och detta är en ersättning som inte höjt på mycket länge.

— En ökad ersättning till partierna bör ses som ett sätt att stimulera partierna att öka arbetet med att få bättre jämställdhet och bredare engagemang i de olika partierna, säger Stefan Gustafsson (KD). Demokrati är viktigt men inte självklart och vi i de lokala partierna bör på allvar ta vårt ansvar för att värna demokratin i vår kommun.

Det finns en möjlighet att det byggs en anstalt inom kriminalvården i Nässjö. Kommunstyrelsen ser att detta kan bli en viktig etablering också för Sävsjö kommuns invånare och ger tillsammans med övriga höglandskommuner sitt stöd till en sådan statlig satsning.

— Närvaron av en så stor verksamhet och myndighet skulle ha stor, långsiktig positiv inverkan på Höglandskommunernas utveckling och framtid, säger Stefan Gustafsson (KD). Etableringen ger nya arbetstillfällen inom det som är vår gemensamma arbetsmarknad och kompletterar nuvarande näringslivsstruktur. Den påverkar kompetensförsörjning, inflyttning, behov av bostäder/byggande och infrastruktursatsningar.

Alla beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj. Pdf, 92.6 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02