Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 maj 2022

Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 maj i Kulturhuset i Sävsjö, klockan 18.30.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Försäljning av del av Vrigstad 3:90, Gästgivaregatan 17, Vrigstad
 8. Svar på motion (M) - gästhem i alla länsdelar
 9. Partisammansatt grupp inför valet 2022, partistöd 2023-2026
 10. Beslut om dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030"
 11. Gemensam systemförvaltning Combine
 12. Årsredovisning Höglandsförbundet 2021
 13. Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021
 14. Årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund
 15. Trygghetsbokslut 2021
 16. Reviderat reglemente för Hållbarhetsrådet

Webb-TV

Du kan även se sammanträdet i vår webb-TV.