Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 7 juni

Publicerad:

Trygghetsskapande åtgärder i tätorterna var en av punkterna på tisdagens beslutande sammanträde.

Under mötet beslutade kommunstyrelsen bland annat om medborgarförslag, en revisionsrapport och några ekonomiska redovisningar.

En fråga som diskuterades lite mer var behovet av trygghetsskapande åtgärder i Sävsjö och andra tätorter i kommunen. Bakgrunden är att det i Sävsjö centrum under en tid varit flera incidenter med tillgrepp av varor i butiker och andra händelser som skapat oro. Det har skett samtal internt i kommunen, med handlare och överläggningar med polisen planeras. I avvaktan på en långsiktig lösning har en citybevakning med hjälp av ett vaktbolag beställts under vecka 22 och 23. Detta utifrån ett ordförandebeslut.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta medel för att fortsätta bevakningen en vecka. Kommunstyrelsens ordförande fick delegation på att besluta om att vid behov göra ytterligare insatser under sommaren till en maximal kostnad av 100 000 kronor.

– Sävsjö har ett fint centrum med trevliga butiker, caféer- och matställen. För oss i kommunstyrelsen är det viktigt att de som bedriver dessa verksamheter, så väl som deras kunder, alltid ska kunna känna sig trygga och säkra, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Alla beslut finns i länkad fil. Pdf, 88.8 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02