Lyssna på sidan Lyssna

Laddstation för tunga fordon vid Stockarydsterminalen

Publicerad:

Tack vare ett stöd från Energimyndigheten kan Stockarydsterminalen få en laddstation. Den kan möjliggöra eldrivna timmertransporter och på så sätt skapa en helt fossilfri transportkedja från avverkning till slutkund.

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har beviljat ett stöd för att anlägga en laddstation för tunga fordon i anslutning till Stockarydsterminalen och riksväg 30.

– Genom möjlighet att kunna köra eldrivna timmertransporter som sedan gör sin omlastning på en helt elektrifierad terminal i Stockarydsterminalen så kan vi nu ge förutsättningar för en helt elektrifierad kedja inom skogsbruket. Från avverkning till slutkund kan vi främja omställningen till fossilfria transporter inom skogsnäringen i hela regionen, säger Stefan Gustafsson, styrelseordförande i Stockarydsterminalen AB.

Stödet går till projektet Regionala elektrifieringspiloter som ska genomföras under 2023. Sävsjö kommun bidrar med administrationsstöd och genom att upplåta mark för laddstationen. Hållbarhetsstrateg på Sävsjö kommun, Linda Ståhlgren har arbetat med projektansökan tillsammans med övriga intressenter. Hon menar att just samverkan är en nyckel för att klara omställningen till fossilfritt bränsle.

– Alla aktörer behöver samverka och göra sin del. Det gäller de privata aktörerna såväl som de offentliga. Det är det som ger utveckling och detta är ett mycket gott exempel på det, säger hon.

Satsningen – och samarbetet – ger möjligheter för näringslivet både inom kommunen och utanför, menar VD för Sävsjö Näringslivs AB, Patrick Blomström.

– En samsyn och en samverkan mellan Sävsjö Näringslivs AB, Stockarydsterminalen och Sävsjö kommun skapar möjligheter för det befintliga näringslivet i kommunen. Men det gör också att vi kan vara en del av elektrifieringen av tunga fordon som åker till andra delar av regionen, säger han.