Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 13 september

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde den 13 september diskuterades bland annat offentlig konst, torvbrytning och bättre lokaler för gata-park.

Mer offentlig konst på gång

Det har under många år inte gjorts några regelbundna konstinköp som utsmyckning i kommunens lokaler och anläggningar. Det har nu tagits fram förslag till riktlinjer för att det ska bli fler konstinköp framöver. Förslaget diskuterades och gillades av kommunstyrelsen som beslutade att överlämna det till nästa möte och sedan fullmäktige för fastställande.

- Vi vill med mer konstinköp ge våra invånare och de som bor i olika anläggningar möjlighet att njuta av mer konstnärlig utsmyckning. Konstnärligt utsmyckade lokaler blir trivsamma och attraktiva. Vi vill också med ökade konstinköp stödja de skickliga, kreativa konstnärer som skapar alster inom många olika konstformer i vår kommun.

Bättre lokaler för gata- parkavdelningen

Förberedelsearbete pågår för att ge kommunens gata-parkavdelning nya lokaler. En fastighet på Hantverkarområdet i Sävsjö har köpts in och för att få de ändamålsenliga ytor som behövs runt omkring har ny detaljplan ordnats. Denna beslutades att skicka ut på samråd.

Personalaktivitet/fest för alla anställda

Som en del i kommunens firande av att Sävsjö stad har 75-årsjubileum och som ett tack för föredömliga insatser under några tuffa år kommer alla anställda bjudas på en personalfest/aktivitet i Sävsjö sporthall 25-26 oktober.

- Firandet av jubileumsåret har hittills innehållit många mycket omtyckta aktiviteter riktade till företag, föreningsliv och invånare. Det är mycket tillfredställande att nu också få göra något utöver det vanliga där vi som arbetsgivare kan visa vår uppskattning till alla våra anställda. Kommunens personal är vår viktigaste resurs och betyder mycket för så många.

Beslut om torvbrytning på Röde mosse överklagas

Ett meddelande har kommit till kommunen om att ett företag har fått tillstånd för torvbrytning och markavvattning av Röde mosse utanför Stockaryd. Det är Miljöprövningsdelegationen som tagit detta beslut. Kommunstyrelsen beslutade att ge utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson i uppdrag att förbereda en överklagan av beslutet till Mark- och Miljödomstolen.

- Frågan om torvbrytning i större skala på Rödemosse har haft många turer.

Sävsjö kommun, Stockarydsterminalen, samhällsföreningen och invånare har tidigare avvisat förslaget. Röde mosse är den enda kvarvarande större mossmarken i Stockarydsbygden. Mossen fungerar som en välfungerande reningsanläggning för regnvatten och är en reservoar som motverkar översvämningar. Mossen ligger i anslutning till Stockarydsterminalen och en torvbrytning skulle kunna störa den viktiga terminalverksamheten. En torvbrytning skulle också kunna medföra försämring av dricksvatten i brunnar och Stockaryds dricksvattentäkt, Ärnanäsasjön.

Du kan läsa mötesanteckningarna från sammanträdet här. Pdf, 111.9 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02