Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö deltar i projekt för att kartlägga narkotikaanvändning

Publicerad:

Nu startar länsstyrelsen ett länsgemensamt projekt för att mäta vilka narkotikapreparat som förekommer i olika kommuners avloppsvatten i Jönköpings län. Sävsjö kommun är en av kommunerna som är med i projektet.

Mätningarna startar under vecka 41. Förhoppningen är att resultaten ska ge oss en bild över vilka narkotikapreparat som förekommer och därmed rätt förutsättningar för att tillsammans arbeta mot narkotikaanvändning. Om vi har god kunskap om de lokala problemen kan vi hitta lösningar som passar de förutsättningar och behov som finns i den egna kommunen.

En pusselbit

Mätningarna ger inte en fullständig bild över hur narkotikaanvändningen ser ut i Sävsjö, men är en viktig pusselbit för att skapa en lägesbild. Vi får inte svar på hur många som använder narkotika eller vem som använder droger. Mätningen är också en ögonblicksbild, vi behöver följa resultaten över tid för att kunna se eventuella trender och mönster.

Positivt samarbete

Mätningarna är ett samarbete mellan flera aktörer; länsstyrelsen, kommunen, räddningstjänsten, polisen och Njudung Energi. De olika samarbetsparterna får, genom mätningarna, ett bättre underlag för att jobba med ANDT-frågor (ANDT står för Alkohol Narkotika Doping Tobak) och med brottsförebyggande åtgärder.

Nästan alla kommuner i länet deltar i projektet. Att vi mäter samtidigt i flera kommuner underlättar såväl framtagande av lägesbild som samverkan och kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Preparaten man söker efter är bland annat Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol. Det görs två mätningar per år i två års tid. Därefter görs en utvärdering.

Mätningarna finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län och har föregåtts av en gemensam upphandling.

Kontakt

Linnea Thorell, säkerhetssamordnare mejl linnea.thorell@raddningstjansten.com, telefon 0383-46 77 71