Lyssna på sidan Lyssna

Snöröjning pågår - tisdag

Publicerad:

Gata- och parkenheten på Sävsjö kommun fortsätter snöröja i kommunen.

Uppdatering tisdag 2022-11-22

Det pågår full kapacitet på snöröjningen i kommunens samhällen, på enskilda vägar och runt Rörvik, Stockaryd och Vrigstad. Vi kör också kompletterande snöröjning på gång- och cykelvägar, främst i Sävsjö.

Ta det försiktigt i trafken!

Måndag 2022-11-21

Idag snöröjer vi lokalgator och gång- och cykelvägar i Sävsjö tätort. I Stockaryd, Vrigstad och Rörvik snöröjs enbart gång- och cykelvägar.

Enstaka enskilda vägar snöröjs i norra kommundelen (Nordanskog).