Lyssna på sidan Lyssna

Halkbekämpning i tätorter och enskilda vägar

Publicerad:

Just nu är det extremt halt på våra gator, vägar och gång- och cykelbanor i kommunen. Gata/parkenheten halkbekämpar nu i kommunens tätorter och samhällen. Alla tillgängliga resurser är aktiverade. Senare under kvällen kommer även halkbekämpning att ske på enskilda vägar.

Bilar i snöoväder