Lyssna på sidan Lyssna

Ytterligare nedsläckning för att spara energi

Publicerad:

I november släckte kommunen delvis ner gatubelysningen i tre områden i Sävsjö centralort för att spara energi. Nu gör vi samma åtgärd även i Vrigstad och Stockaryd med start onsdag 21 december. Att vi tillsammans sparar energi är en solidarisk handling.

Det var i november som kommunstyrelsen tog beslutet att släcka upp till en tredjedel av gatubelysningen i områdena Spången, Tällevad och Kistegårdsområdet i Sävsjö. Syftet är att spara energi. Nu gör kommunen samma åtgärd även på området Lundby i Vrigstad och i Stockaryd, norr om Sävsjövägen, öster om järnvägen. Områdena har valts ut som lämpliga då där inte finns skola och inte heller så många gång- och cykelvägar. Startdatum är onsdag 21 december.

Elen ska räcka till alla

Att spara energi är en solidarisk handling som vi gör tillsammans för att elen ska räcka till alla; hushåll, verksamheter och företag. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken och hjälpas åt med energibesparing för att minska risken för höga priser och för att elen ska räcka i vinter.

Kommuner, regioner och andra offentliga myndigheter har alla ett uppdrag att spara el. Delvis nedsläckning av gatubelysningen är ett av Sävsjös sätt att leva upp till det som är beslutat.

Att delvis släcka ner innebär en avvägning, där kommunen antagit ett politiskt beslut att minska energiförbrukningen, men samtidigt inte vill skapa en känsla av otrygghet. För trygghet och trivsel har vi därför beslutat att undanta belysningen runt centrum i Sävsjö, till exempel Tunneltorget, och området kring Skyttecenter och även ha julbelysningen tänd nu under den mörkaste årstiden.

Åtgärden har minskat energiförbrukningen

När de första områdena i Sävsjö utvärderats kan kommunen konstatera att nedsläckningen av upp till en tredjedel av gatubelysningen är en effektiv åtgärd och att elförbrukningen har minskat.

Trygghet och trivsel

Några synpunkter har kommit in. Främst har det gällt enstaka gatukorsningar eller där gata och cykelväg korsar och där det slumpat sig att fler än tre lampor på rad har varit släckta. Då har kommunen gjort en manuell hantering och sett till så att korsningarna fått nödvändig belysning.

Vi tackar dig för att du har förståelse för de åtgärder kommunen gör. Tack också för din egen insats för att spara energi!

Felanmälan

Felanmäl inte om det är färre än tre lampor i rad som är släckta. Då är det troligen inte en trasig lampa, utan en del av energibesparingsåtgärden. Skulle det vara tre släckta lampor (eller fler) på rad kan du felanmäla genom att ringa kommunens växel 0382-152 00 Länk till annan webbplats. eller anmäla via e-tjänsten (Länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.