Lyssna på sidan Lyssna

Nu sanerar vi för ett ännu grönare Sävsjö

Publicerad:

I januari startar Sävsjö kommun saneringen av Sockerklaras lekplats och grönytorna runt omkring. Första steget är avverkning av en del träd. Saneringsmetoden vi använder är en kostnadseffektiv och miljövänlig metod, som går ut på att plantera salix som samlar på sig föroreningarna.

Det har gjorts markundersökningar på fastigheterna Köpmannen 4 och Sävsjö 12:6, som visar på föroreningar i varierande grad. Nu ska Sävsjö kommun se till att marken blir sanerad för att inte påverka omkringliggande fastigheter eller yt- och grundvatten. Saneringsmetoden som används är ny, kostnadseffektiv och miljövänlig och växten salix kommer att ha en viktig roll i saneringen.

Salix – en miljöhjälte

Salix är snabbväxande och kan bli flera meter hög efter bara några år. Salix tar upp föroreningar genom sina rötter och sanerar på så sätt marken den växer på.

— Vi kommer att schakta bort jord från lekplatsområdet och lägga i grönområdet strax intill, berättar Emma Nordstrand, enhetschef på utvecklingsavdelningen. Jorden bygger vi upphöjda odlingsbäddar av och där planterar vi salix. När salixen vuxit sig tillräckligt hög och kommer vi att avverka och låta den växa upp igen, på så sätt fortsätter arbetet med att suga upp föroreningarna.

Kostnadseffektivt och miljövänligt

Den här processen är långsiktig och kan pågå under flera år. Under tiden gör man regelbundna markundersökningar för att se till att halten av föroreningar minskar.

— Detta är betydligt mer kostnadseffektivt än traditionella marksaneringsmetoder, där man gräver bort jordmassor som man transporterar bort och lägger på deponi, säger Emma Nordstrand. Det är också en miljövänlig metod och den kommer att skapa en spännande parkmiljö för Sävsjös invånare.

Spännande nytt parkområde

I samband med saneringen kommer grönytan intill lekparken förvandlas till ett intressant parkområde. Mellan odlingsbäddarna kommer det att anläggas gångstigar och små gläntor, så att besökaren – när salixen vuxit sig hög – får en upplevelse av att vara i en djungel. Odlingsbäddarana ska också avgränsas med smålandsgärdesgård och så småningom kommer det också att finnas skyltning om projektet.

— Det är viktigt att man respekterar att inte trampa i odlingsbäddarna medan salixen etablerar sig, säger Emma Nordstrand. Det här hoppas vi kommer att bli både ett roligt och annorlunda tillskott till Sävsjös gröna ytor, men också ett projekt som innebär ett renare och grönare Sävsjö.

Fakta om saneringen

  • Vi startar med att avverka träd utmed Sävsjöån. Träden, mestadels almar, är sjuka och vi har fått tillstånd från länsstyrelsen att avverka.
  • Parkeringen på fastigheten Sävsjö 12:6 kommer att stängas av.
  • Under saneringen kommer det att finnas grävmaskiner och andra fordon på plats. Vi kommer att stänga av området med stängsel för säkerheten.
  • Arbetet med själva saneringen sträcker sig från början av 2023 till våren-försommaren.
  • Det finns inga hälsorisker förknippade med att vistas i området. Föroreningarna är markbundna och sprids inte i luften.

Kontakt

Emma Nordstrand, enhetschef 0382-154 13 emma.nordstrand@savsjo.se