Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 24 januari

Publicerad:

Kommunstyrelsens i Sävsjö kommun hade under tisdagen ett beredande möte. Mötet innehöll mestadels information men det togs även några beslut.

Gröna hållbarhetsmål

Sävsjös gröna hållbarhetsprogram anger riktningen för Sävsjö kommun för ett hållbart samhälle. Det är kommunens lokala agenda och precision av kommunens vision om gröna Sävsjö.

Det var en enig kommunstyrelse som ställde sig bakom de mål kring detta som berör den tekniska nämndens verksamhet.

Mål som att energiförbrukningen ska minskas med 30 procent finns med. Vidare att minst 60 procent av de totala livsmedelsinköpen består av svenska råvaror och att minst 95 procent av allt kött, mejeriprodukter och ägg som vi köper uppfyller svensk djurskyddslagstiftning 2030. Siktet är också att vi ska ha 100 procent fossilfria transporter och en fossilfri maskin- och fordonspark 2030.

Ett annat av målen är att vi har ökad biologisk mångfald på kommunal mark. Mål som anger riktningen och pekar mot ett fortsatt grönt Sävsjö.

Flera informationspunkter

Kommunstyrelsen fick bland annat information om:

  • gymnasiesamverkan Höglandsförbundet,
  • näringslivsfrågor,
  • tillsynsplan 2023 från räddningstjänsten,
  • behov av restaurering av broar samt
  • interna kontrollplaner för både kommunstyrelsen inklusive serviceförvaltningen.

Det togs också beslut kring vilka ledamöter som ska sitta med i Kommunala rådet för både funktionshinderfrågor och pensionärsrådet för 2023-2026.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02