Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 7 mars

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat gymnasiesamverkan, sanering av Sockerklaras lekplats och så blev det information från näringslivschefen.

Gymmnasiesamverkan

Gymnasiesamverkan är högst aktuell utifrån den omfattande reformen som riksdagen beslutat om. Den innebär bland annat att minst tre kommuner ska ingå primär samverkan kring planering, dimensionering med mera samt att arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. Detta ska tillämpas första gången i fråga om utbildning hösten 2025. Det närmar sig med stormsteg och vi på Höglandet står inför antingen ytterligare fördjupad primär samverkan eller att föra över Höglandets gymnasieskolor till Höglandetsförbundet. Kommundirektören har varit med och tagit fram ett inriktningsbeslut kring detta och vi får fortlöpande information samt bjuder in till träffar under våren.

Analys av medborgarundersökningen

Under eftermiddagen fick vi också hjälp att analysera medborgarundersökningen som gjordes i höstas samt lite från KKiK (Kommunens kvalitet i korthet). Positivt som lyftes var att våra medborgare trivs bra och känner sig förhållandevis trygga där de bor och att användningen av fossiloberoende bilar ökar. Vi ligger riktigt bra till när det gäller områden som rör miljön.

Information från näringslivschefen

Näringslivschefen hade information och det konstateras att inflation och kostnadsläge verkligen påverkar företagen. Sänkta medlems- och serviceavgifter är ett handgripligt (om än mest symboliskt) sätt att försöka få med fler företag att engagera sig och påverka genom sitt medlemskap i Näringslivsföreningen.

Det pågår projekt med andra kommuner och samverkan med Aleholm och Hofgårdsskolan.

Sanering Sockerklaras

Vi beslutade att tidigarelägga serviceförvaltningens kostnad på Sockerklaras lekpark så den kan utföras i år och samordnas med saneringen i det området. Vi ser fram emot ett nytt fint Sockerklaras som inbjuder till lek nere i centrum.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02