Lyssna på sidan Lyssna

Grävarbete vid Sockerklaras lekplats

Publicerad:

Måndag 20 mars börjar grävarbetet vid Sockerklaras lekplats i centrala Sävsjö. Parkering och möjligheten att ta sig fram till fots eller med cykel genom området påverkas.

Första steget i saneringen av marken vid Sockerklaras lekplats i Sävsjö är avklarat och träden är nedtagna enligt plan. Nu följer en period med grävningsarbete, markprover, plantering av salix och förberedelser för en ny lekplats.

Så här påverkas du

För att området ska vara säkert under arbetstiden påverkas du så här:

  • Parkeringen i anslutning till grönytorna stängs av permanent. Du som har ditt fordon parkerat där behöver flytta på det innan måndag 20 mars.
  • Du kan inte gå eller cykla genom området, gångstråket är avstängt. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna använda gångstråket igen i början av juni.

Avstängningarna gäller från måndag 20 mars och fram till början av juni (vecka 22 eller 23). Då räknar vi med att grävningen är klar, att vi har planterat salix och fått upp smålandsgärdesgård runt planteringen. Vi planerar också för skyltning av området.

X-rundan

En av frågorna i den digitala tipspromenaden X-rundan sitter idag utmed gångstråket genom parken. Frågan kommer att flyttas och från och med måndag hittar du den utanför Melins konditori. Där sitter därför två tipsfrågor på samma ställe.

Så funkar saneringsmetoden

Salix är snabbväxande och kan bli flera meter hög efter bara några år. Salix tar upp föroreningar genom sina rötter och sanerar på så sätt marken den växer på.

Jorden som grävs bort från lekplatsområdet lägger vi i grönområdet strax intill och bygger upphöjda odlingsbäddar där vi planterar salix. När salixen vuxit sig tillräckligt hög och kommer vi att avverka och låta den växa upp igen, på så sätt fortsätter arbetet med att salixen binder till sig föroreningarna.