Lyssna på sidan Lyssna

Grattis på namnsdagen Esther!

Publicerad:

kalenderblad

Idag, 31 mars, firar vi Esther, en fiktiv person, patient, brukare som har inspirerat till förbättrings- och utvecklingsarbete i vården. I Sävsjö firar vi genom att uppmuntra till gympa för knopp och kropp.

”Esther är född 1912 och bor på Storgatan i Vetlanda. De tre sista nätterna har hon inte kunnat sova, hennes andfåddhet blir allt värre och benen alltmer svullna. Hon känner sig ängslig, orolig och vet inte vart hon ska vända sig”.

Så börjar historien om Esther. Hon är en fiktiv patient i vården, som behöver trygghet och tydlighet. Esther startade 1997, som ett projekt i Höglandskommunerna. Syftet är att driva förbättrings- och utvecklingsprojekt och på olika sätt jobba för att Esther ska få den bästa vården och bemötandet. Nu är Esthernätverket ett samarbete mellan kommunerna, vårdcentralerna och sjukhusen i Jönköpings län.

Flöde i vårdkedjan

Man brukar säga att Esther sparar pengar åt kommunen och ger trygghet åt patienten. Genom att ha koll på Esthers behov skapar vi en helhetskoll och ett flöde i vårdkedjan.

I Sävsjö finns idag sju Esthercoacher, som samtliga jobbar inom vården. De är särskilt utbildade för att kunna se till Esthers behov och driver olika förbättringsarbeten på sina arbetsplatser.

Knep och knåp och sittgympa

Esther namnsdag uppmärksammas på lite olika sätt. I Sävsjö skickar vi ut en folder med lite knep och knåp och några förslag på sittgympa. Foldern kommer till dem som har matdistribution, boende inom äldreomsorgen, hemtjänsten, funktionshinderomsorgen och foldern är också utlagd på lite olika ställen.

Så, hurra på namnsdagen, Esther! Och tack för att du gör våra verksamheter ännu bättre.