Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 4 april

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat kommunfullmäktiges fokusområden, orts- och byautveckling och Sävsjös brandstation.

Sammanträdes inleddes med att kommunstyrelsen fick vara med då Aleholm formellt blev ett Teknikcollege.

Årsredovisningar

Det var en rad årsredovisningar som kommunstyrelsen beslutade att skicka vidare till kommunfullmäktige för beslut. Både Sävsjö kommuns egen årsredovisning för 2022 med verksamhetsredovisningen, samt för nio kommunala bolag.

Fokusområden

Kommunfullmäktiges fokusområden är kommungemensamma insatser som ska stärka och stötta kommunens samhällsutveckling och de är för år 2023 barn och ungas välmående, näringsliv och arbetsmarknad, grön hållbarhet samt kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen beslutade att fördela 4,75 miljoner ur budget 2023 för arbetet med fokusområdena och fördelade dem mellan några olika nämnder som redovisade sitt arbete med bland annat näringsliv och arbetsmarknad och barn och ungas välmående.

Orts- och byautveckling

Orts- och byautveckling gör det möjligt för alla kommuninvånare att lämna förslag för sin kommundel. Sista september förra året var sista dagen att lämna in för den här gången och idag beslutade kommunstyresen i att fördela medel ur den budgeten till lekplats vid Vallsjöbaden, till inköp av lekutrustning till Kännestubba bygdegård, till grus till förlängd trafiksäker gångväg i Rörvik samt till material för renovering av byggnad på marknadsplatsen i Stockaryd.

Brandstationen

Vår brandstation i Sävsjö har behov av renovering för att kunna nå upp till godtagbara krav gällande arbetsmiljön. Kommunstyrelsen anvisar 200 000 kr till en utredning kring behoven.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02