Lyssna på sidan Lyssna
Grön karta över Sävsjö kommun med gul markering för Hultagård och texten Landsbygdsdialog 2023.

Dags för landsbygdsdialog i Hultagård

Publicerad:

Tisdagen den 9 maj bjuds allmänheten in till landsbygdsdialog i Hultagårds bygdegård. Syftet med dialogmötet är att fånga upp de frågor och idéer som kommuninvånarna har om landsbygdens utveckling.

Efter ett initiativ från kommunstyrelsen har Sävsjö kommun genomfört tre landsbygdsdialoger åren 2020-2022. Dessa har ägt rum i Hjälmsbodarna, Kännestubba bygdegård och Hylletofta sockengård.

Dialogmötena har tagits emot positivt och Sävsjö kommun har därför beslutat att fortsätta på fler platser i kommunen. Denna gång sker dialogmötet i Hultagårds bygdegård tisdagen den 9 maj klockan 18.00 till 21.30. På plats denna kväll finns ledande politiker i kommunstyrelsen och utvalda tjänstepersoner med ansvar för bland annat utvecklings- och landsbygdsfrågor.

Under kvällen blir det tid för samtal och workshops under ordnade former. Det blir även ett informationspass som bland annat berör de möjligheter som finns för att få ekonomiskt stöd för att utveckla landsbygden, exempelvis genom kommunens uppmärksammade satsning på orts- och byautveckling. På plats denna kväll finns även en representant från Leader Linné Småland Länk till annan webbplats. som berättar om den nya programperioden och de möjligheter den erbjuder för landsbygden kommande år.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla landsbygden i vår kommun. Det krävs ingen föranmälan.

Välkommen!

Program:

18.00 Välkomstmingel och matig fika

18.30 Kommunstyrelsens ordförande inleder

18.40 Sävsjö kommun & Leader Linné informerar

19.00 Dialog och workshops i mindre grupper ledda av politiker.

20.00 Summering av samtalen i grupperna

20.55 Slutord från kommunstyrelsens ordförande

21.00 Eftersnack för dig som vill stanna

Läs mer:

Det finns mer information om kommunens arbete med landsbygdsdialoger på webbplatsen. Du kan också läsa vad deltagarna kommit fram till vid de tidigare tre dialogmötena åren 2020-2022. 

Besök samlingssidan om landsbygdsdialogerna