Lyssna på sidan Lyssna

Mindre gräsklippning för ökad mångfald

Publicerad:

I sommar kommer Sävsjö kommun att låta utvalda gräsytor få växa upp och blomma i stället för att klippa dem. Målet är att öka den biologiska mångfalden och förhoppningsvis även inspirera fler att göra samma sak.

Under 2023 sätter Sävsjö kommun pollinering i centrum – i dubbel bemärkelse. Projektet med samma namn syftar till att öka förekomsten av vilda pollinatörer i centrum i våra tätorter men även i våra medvetanden. En del av projektet handlar om att låta vissa gräsmattor och gräsytor få växa upp i stället för att klippas med gräsklippare.

Projektet pollinering i centrum är ett naturvårdsprojekt med finansiellt stöd från Naturvårdsverket genom LONA-bidrag. Sävsjö kommun samarbetar med Sävsjö biodlarförening och Sävsjö Naturskyddsförening.

Under hösten 2022 har gata- och parkenheten vid Sävsjö kommun inventerat de gräsmattor som finns på kommunal mark och valt ut de platser som passar för projektet. Särskilt framtagna skyltar kommer att märka ut de platser som valts.

Johanna Mattson, parkarbetare och delaktig i projektet, berättar att de tittat noga på vilka gräsmattor som lämpar sig.
– Gräsytor som har viktiga sociala funktioner kommer vi att fortsätta klippa som vanligt men där ytan används mindre kommer vi låta gräs och blommor få växa sig högre. På många gräsytor kommer vi att klippa kanterna, som till exempel vid gång- och cykelväg eller om ytan ligger nära en villatomt, berättar Johanna Mattsson.

Hållbarhetsstrateg Linda Ståhlgren menar att gräsmattorna har en viktig roll i den biologiska mångfalden.
– Gräsmattor som klipps ofta kallas ofta ”gröna öknar” eftersom de innehåller så få arter. Det blir en öken utan mat för vildbin och humlor. Att låta gräset få växa lite och tillåta en och annan blomma att titta upp, är ett av de enklaste sätten att öka den biologiska mångfalden.

Läs mer om hur och varför Sävsjö kommun kommer att låta vissa gräsytor växa upp i sommar.

Läs mer om projektet pollinering i centrum.