Lyssna på sidan Lyssna

Fåglar som stör – vad kan jag göra?

Publicerad:

kajor i träd

Vad gör kommunen åt alla kajor och måsar? Det är en fråga vi får ganska ofta. Svaret är att vi faktiskt inte gör så mycket, då det inte finns några riktigt bra lösningar på problemet med fåglar som stör.

Fåglar som stör är något som kommunen normalt inte gör något åt. Att skjuta fåglar som orsakar störningar är en lösning som inte hjälper mer än på kort sikt. Nya fåglar kommer snabbt tillbaka.

Vad kan jag göra åt fåglarna?

Det bästa är att arbeta förebyggande och göra det svårare för fåglar att slå sig ner och bygga bon. Det är den som äger fastigheten som är ansvarig för detta.

Exempel på vad du kan göra:

  • Ta bort kvistar, grenar och annat löst, så att fåglarna får svårare att bygga bon.
  • Ta bort gamla fågelbon från hängrännor och tak. Du kan anlita en professionell skadedjursbekämpare, som är van vid takarbete om du inte vill klättra själv.
  • Sätt upp fågelskrämmor i form av roterande eller reflekterande skyltar eller andra anordningar.
  • Du kan göra det svårare för fåglarna att bygga bon på tak eller vid skorstenar genom att sätta upp nät, piggar eller vajrar.
  • Se till att soptunnor har lock och är oåtkomliga för fåglar. Att inte slänga skräp på marken är också en bra åtgärd.