Lyssna på sidan Lyssna

Barnskötare får möjlighet till fast anställning

Publicerad:

Sävsjö kommun har sedan tidigare haft som mål att endast tillsvidareanställa utbildade förskollärare i kommunens förskolor.
Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut som innebär en fortsatt strävan mot fler förskollärare samtidigt som det blir möjligt att få en tillsvidareanställning som barnskötare.

Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid fört en politisk diskussion om att frångå kravet på att endast tillsvidareanställa förskollärare i förskolan och även göra det möjligt att få en fast anställning som barnskötare. I verksamheten finns idag outbildad personal som på grund av nuvarande krav endast får visstidsanställning under sex månader i taget. Det beslut som nämnden nu tagit handlar om att göra det möjligt för fler att få en trygg anställning inom barnomsorgen. Därigenom får man i förskolan bättre förutsättning för en mer långsiktig planering av verksamheten och fördelning av arbetsuppgifter.

Då en barnskötarutbildning kommer behövas för en tillsvidareanställning som barnskötare kommer samtidigt grundkompetensen öka i arbetslagen. Sammantaget innebär det att kvalitén i förskolan kan förstärkas ytterligare i arbetet med att ge alla barn den utbildning och undervisning de behöver.

I dagsläget är knappt 60 procent av personalen i kommunens förskolor anställda förskollärare. Det är en hög siffra i jämförelse med flera andra kommuner i vårt närområde. Men det beslut som nu tagits är ett mål om att tillsvidareanställa minst 75 procent förskollärare per förskoleenhet och upp till 25 procent barnskötare.

Beslutet gäller från 1 augusti 2024 och för att få anställning som barnskötare krävs en utbildning från barn- och fritidsprogrammet, inriktning barnskötare, eller en barnskötarutbildning på tre terminer, alternativt en anpassad utbildning på en och en halv termin för den som arbetat inom förskolan i minst fem år. Beslutet har föregåtts av en noggrant genomförd konsekvensanalys som förvaltningen gjort i samverkan med de olika fackförbunden och kommunens personalavdelning.

– Sävsjö kommun kommer även framöver ha en hög ambition när det kommer till kvalitén i våra förskolor. Genom det här beslutet fortsätter vi sträva efter en högre andel förskollärare samtidigt som vi gör det möjligt att som barnskötare få en trygg anställning. Något som kommer gynna både personalen och barnen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD).

Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se