Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 20 juni

Publicerad:

Under kommunstyrelsens beredande sammanträde på tisdagen togs beslut om torgstråk i centrala Säsvjö, ny förskola i Stockaryd och utställning av detaljplan för industrimark.

Torgstråk i centrum

Kommunstyrelsen tog beslut om att tillskapa ett torgstråk för restaurang- och kaféverksamhet på vårt torg i Sävsjös centrum. Detta ska möjliggöra för fler inglasade uteserveringar mot torget och på så vis få en mer attraktiv miljö i vår centrumkärna. Det ska nu gestaltas och tillskapas ett område med ”sommargata”-karaktär i stråket med start 2024. Detta möjliggör för ökad rörelse i centrum samt ökad vistelse i vår stadskärna, något som efterfrågats av handel och olika verksamheter.

Förskola i Stockaryd

Kommunstyrelsen beslutade också om att en ny platsbyggd förskola ska byggas i Stockaryd.

Det har förut funnits tillgång till pedagogisk omsorg i Stockaryd, men då denna kommer att avvecklas behöver de barn som är inskrivna i verksamheten erbjudas plats på förskolan. Den omplaceringen innebär att det kommer behövas ytterligare en förskoleavdelning som ska placeras intill den andra. Det har jämförts mellan en platsbyggd, en modulbyggd och en leasingmodul. Sävebo förordar den platsbyggda då vi dels får en byggnad som vi själva kan utforma men även för att den är till en lägre kostnad och oftast blir det med högre kvalité och hållbarhet.

Industrimark

Förra veckan fick vi i kommunstyrelsen en informativ rundvandring på marken där OBOS vill bygga en ny stor industri i Vrigstad. Det är alltid lättare att föreställa sig saker när man varit på plats och fått detaljerade beskrivningar. Idag tog vi så beslutet att nu låta ställa ut detaljplanen för industrimarken för granskning. Ytterligare ett viktigt steg mot en fantastisk satsning för tillväxt och expansion i vår kommun.

Val till Europaparlamentet

Det är snart dags för valet till Europaparlamentet 2024 och vårt beslutsförslag till kommunfullmäktige är att vi ska fastställa att vi i vår kommun ska vara uppdelad på 6 distrikt – Sävsjö stad, Sävsjö Ljunga, Sävsjö Vallsjö, Vrigstad, Rörvik och Stockaryd.

Bevattnings- och eldningsförbud

Information om att vi numera har både bevattnings- och eldningsförbud, en ekonomisk månadsrapport och information rörande näringslivet var lite annat som vi hann med.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02