Lyssna på sidan Lyssna

Så hanterar Sävsjö kommun torkan och värmen

Publicerad:

Representanter från Sävsjö kommuns olika verksamheter samlades idag, torsdagen den 22 juni, i en särskild händelsegrupp för att informera och besluta om insatser som rör torka, värme, brandrisk och vattenbrist.

Värmen tillsammans med nästintill obefintlig nederbörd de senaste månaderna innebär stora påfrestningar, både i kommunens verksamheter och hos övriga aktörer i vår kommun. Just nu råder både eldningsförbud och bevattningsförbud i Sävsjö kommun.

Insatser vid värmebölja

Inom socialförvaltningen har samtliga enhetschefer genomfört en riskanalys för den egna verksamheten och dess personal och brukare. Bedömningen är att man har god förberedelse med luftkonditionering, fläktar och andra insatser i händelse av en längre värmebölja. De brukare som vårdas i sina hem på landsbygden behöver själva ansvara för att den egna brunnen har tillgång till vatten. Vid akut brist på dricksvatten har kommunen beredskap.

Även inom barn- och utbildningsförvaltningen och dess förskolor är bedömningen att man är väl förberedda vid en eventuell värmebölja.

Bevattning

Serviceförvaltningens gata- och parkenhet fortsätter att vattna kommunens planteringar. Det görs inte med kommunalt dricksvatten utan med vatten som hämtas från godkända vattendrag. Under den period som bevattningsförbudet råder kommer inte kommunen tvätta fordon utöver det som är nödvändigt för att få bra sikt på bilens rutor.

Dricksvatten

Njudung Energi, som ansvarar för dricksvattenförsörjningen, rapporterar en mycket hög förbrukning den senaste tiden. Vattenverken har producerat dricksvatten nära sin maximala kapacitet. Det var anledningen till bevattningsförbudet. Efter att bevattningsförbud införts ser inte Njudung Energi någon risk att vattnet tar slut i sommar i något av kommunens vattenverk. Du som har privat brunn och som behöver hämta dricksvatten från något av vattenverken ska kontakta Njudung Energi på telefon 0383-76 38 00.

Foder och betesmark

Bristen på betesmark och tillgången på foder börjar nu märkas hos flera av kommunens lantbrukare. Den som har behov av betesmark kan anmäla det till länsstyrelsens betesförmedling (länk till extern sida) Länk till annan webbplats.. Där kan även den som har ledig betesmark anmäla sig. Därefter matchas behov och tillgång.

Sävsjö kommun har tillgång till ett fåtal mindre markområden, som inte är utarrenderade, som man kan använda för bete eller slåtter. Områdena ligger ofta i anslutning till offentliga platser och Sävsjö kommun kan inte garantera att platserna är rena och städade från skräp som kan skada djuren. Kontakta Sävsjö kommuns växel på telefon 0382-15200 för mer information om hur du går tillväga om du vill använda kommunens grönområden.

Brandrisk

Just nu råder en starkt förhöjd risk för brand i våra marker och skog. Vi har ett skärpt eldningsförbud i hela Jönköpings län. Vi uppmanar allmänheten att iaktta största försiktighet vid arbeten i skog och mark som skulle kunna orsaka brand, exempelvis röjningsarbeten. Vi uppmanar även allmänheten att vara observanta och hjälpa till att åtgärda vid upptäckt av brandfara i skog och mark, exempelvis är det viktigt att plocka bort kvarglömt glas. I övrigt råder allemansrätten. Vistas gärna i skog och mark och ta del av vår härliga natur, men bär med dig ditt skräp hem och släng det där det hör hemma.

Fortsatt beredskap

Sävsjö kommuns händelsegrupp kommer att träffas löpande under sommaren för att skapa en aktuell lägesbild och hantera de behov som uppstår. Vi medverkar även på länsstyrelsens regionala möten inom F-samverkan där alla länets kommuner, region med flera finns representerade. Sävsjö kommun kommer ha en ledande tjänsteperson i tjänst hela sommaren som har möjlighet att sammankalla händelsegruppen vid behov. Den personen nås via kommunens växel.

Kontakt vid frågor

Har du frågor om de beslut som är fattade, eller vill veta vad Sävsjö kommun kan hjälpa till med, ska du börja med att kontakta samhällsinformatörerna i kommunens växel på telefon 0382-152 00. De kan också hänvisa dig vidare till ansvarig tjänsteperson.