Lyssna på sidan Lyssna

Barnen får bestämma om lekplatsmiljö

barnhänder som håller i en penna, lekredskap tecknade på papper

Publicerad:

Vem vet bäst vad som är roligt på en lekplats? Barnen såklart! Därför tar kommunen nu hjälp av våra expertgrupper när Sockerklaras park ska utrustas med lekredskap.

På olika sätt i den kommunala verksamheten jobbar vi tillsammans med våra så kallade expertgrupper. Expertgrupperna är utvalda klasser i olika årskurser från skolor runt om i kommunen. De är experter just på att vara barn och unga och tar med sig ett viktigt perspektiv när kommunen planerar olika saker i samhället.
Den här gången var det två ettor från Vallsjöskolan och en trea från Hägneskolan som var delaktiga i att välja lekmiljöer till Sockerklaras park, som planeras vara klar under hösten.

Linbanan favorit

Klasserna fick ta del av några olika förslag på lekmiljöer och fick rösta på det förslag de tyckte var bäst. Det förslaget som innehöll en linbana var utan tvekan barnens favorit. ”Jag har alltid velat ha en linbana i Sävsjö och kunna åka många gånger”. ”Jag har aldrig åkt linbana, därför vill jag att det ska finnas en i Sävsjö”. ”Jag älskar att hänga i luften”. Och en linbana blir det! Tillsammans med en rad andra redskap i miljöer som passar olika åldrar.

— Sockerklaras är en naturlekplats, säger Erika Tor Rundblad, chef på serviceförvaltningen. Därför kommer lekredskapen vara i naturmaterial som smälter väl in i parken.

I det valda konceptet finns också ett grillhus, som Aleholm kommer att bygga och en del där man kan sitta och ta det lite lugnt.

När lekplatsen står färdig hösten 2023 kommer barnen i expertgrupperna att bjudas in till invigningen.

Ovanlig upphandling

Att barnen skulle tillfrågas var en del i upphandlingen. En annan, lite ovanlig sak, var att leverantörerna själva fick komma med förslag på vad de kunde erbjuda för likvärdig lekutrustning inom en budget av 700 000 kronor.

— Vanligtvis gör vi tvärtom, säger upphandlare Amanda Hägerström. Vi brukar ha en kravspecifikation på det som ska vara med i upphandlingen och anbudsgivaren får lämna sitt lägsta pris. Det här sättet gav anbudsgivarna större frihet att skapa miljöer och komma med kreativa förslag inom det område där de är specialister.

Att barn och unga är delaktiga i kommunens planering och arbete är något som Sävsjö kommun jobbar aktivt med. När Sävsjös gröna hållbarhetsprogram togs fram var expertgrupperna en viktig del. Ett annat exempel är elever på Hofgårdsskolan och i Rörvik som har varit delaktiga i möblering och färgval i respektive skola.