Lyssna på sidan Lyssna

Förslag på ny vattentjänstplan presenteras

Publicerad:

Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Sävsjö kommun pågår. Njudung Energi presenterar ett förslag som du kan tycka till om senast den 17 september.

Alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan, som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Njudung Energi, som bland annat ansvarar för Sävsjö kommuns vatten- och avloppförsörjning, ställer nu ut ett förslag på vattentjänstplan. Som medborgare kan du lämna synpunkter på planen kommande veckor. Den finns att ta del av på kommunens digitala anslagstavla eller som fysiskt blädderexemplar i Kommunalhusets reception.