Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänsten får ny organisation för att hantera identifierade brister

Publicerad:

Under sommaren har avvikelser och brister identifierats inom hemtjänsten. Socialförvaltningens ledning vidtar nu flera åtgärder.
– Främst handlar det om att vi från och med måndag omorganiserar verksamheten och tillför mer resurser, säger socialchef Linda Björk.

Redan i våras fattades beslut om att hemtjänsten ska omorganiseras. Det är bristande personalkontinuitet och synpunkter från medarbetare, anhöriga och brukare som ligger bakom det beslutet.
Hemtjänsten i Sävsjö kommun är idag uppdelad i två geografiska områden. Från och med måndag, den 4 september, blir det i stället tre områden. Syftet är att skapa en ökad personalkontinuitet, där brukarna har kontakt med ett begränsat antal medarbetare. Förändringen väntas också leda till ett mer verksamhetsnära ledarskap.
Under sommaren har dessutom allvarliga avvikelser inrapporterats, vilka har lett till lex Sarah-anmälningar enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Avvikelserna har bland annat gällt ej utförda insatser.
Alla delar av hemtjänsten ses därför över, exempelvis vad gäller bemanningstäthet, arbetsmiljö, introduktion av vikarier och tillgång till planeringssystem. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort tillsyn. Under kommande veckor kommer medarbetare att intervjuas. Detta sammantaget kan komma att leda till ytterligare åtgärder.
– Vi kommer att se över hela kedjan, från beslut till verkställd insats. Parallellt med de här förändringarna ska vi komma ihåg att Sävsjö kommun har fått toppbetyg i genomförda brukarundersökningar, säger Linda Björk.

Kontakt vid frågor:

Linda Björk, socialchef
0382-154 50, linda.bjork@savsjo.se