Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 5 september

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades biogas, äldreplan och beslut togs om att översiktsplanen ska ut på samråd.

Äldreplanen

Vår äldreplan ”Livslust hela livet” 2018-2023 (med sikte på 2030) har utvärderats. Det är en plan som innefattar kommunens ambitioner med uppsatta mål och insatser som ska leda till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. Den ska framöver bli till en mer kortfattad plan och delas upp i olika delar. Kommunstyrelsen godkände genomförd utvärdering och tog beslut om hur den nya äldreplanen i stora drag ska arbetas fram.

Biogas

Kommunstyrelsen noterade informationen kring uppföljning som görs årligen kring vår biogasöverenskommelse som vi har med övriga kommuner i vårt län. På dagens kommunstyrelsemöte var alla överens om att hålla fanan högt gällande vår biogas.

Bro i Vrigstad

Den 12 juni fick kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD) uppvaktning av vrigstadbor som lämnade över en namnlista på personer som var angelägna om att den borttagna bron vid Månsagården ska ersättas med en ny. Kommunstyrelsen gav serviceförvaltningen i uppdrag att föra en dialog med Vrigstad samhällsförening, som har erbjudit sig att återuppbygga den med vissa insatser/stöd från kommunen.

Partistöd

Det har från vardera parti i kommunfullmäktige skriftligen redovisats att det föregående årets partistöd använts till att stärka det lokala partiarbetet och vi godkände redovisningen för samtliga partier och beslutade om utanordning av förskott av partistöd för 2023 för alla sex partier.

Översiktsplan och nödvattenplan

Vi godkände att översiktsplanen ska ut på samråd och nödvattenplanen föreslår vi ska antas i kommunfullmäktige.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02