Lyssna på sidan Lyssna

Två broar stängs av efter rekommendation från Trafikverket

Publicerad:

Från och med torsdag, den 5 oktober, stängs broarna vid Hillavara och Bringefors av för all trafik. Avstängningen görs efter en rekommendation från Trafikverket som bedömer att broarna är osäkra att färdas över.

Trafikverket har gjort en inspektion av broar på enskilda vägar i Sävsjö kommun. I den framkom att broarna över Bringeforsån och Hillavaraån behöver repareras eller bytas ut.

De flesta enskilda vägar i Sverige sköts genom vägföreningar där de som använder vägen är med och ansvarar för underhåll och skötsel. I Sävsjö kommun har kommunen, som en extra service, hand om flera av dessa vägar. Därför faller det på kommunens lott att åtgärda broarna.

– De här broarna är prioriterade och vi arbetar så snabbt vi kan just nu för att de ska ersättas eller repareras, säger Erika Tor Rundblad, förvaltningschef på serviceförvaltningen vid Sävsjö kommun.

Den som bor i närheten av broarna kommer få information i brevlådan. Det kommer även att sättas upp skyltar i anslutning till broarna med information och förslag på alternativ färdväg. Räddningstjänsten har informerats om att broarna kommer att stängas av.

Flera broar i kommunen har den senaste tiden fått trafiken avstängd eller begränsad. Att uppmärksamheten nu fokuserats på broar beror till stor del på de två inspektioner som gjorts. Kommunen har själva inspekterat sina gång- och cykelvägar. I den inspektionen framkom bland annat problem med en av broarna över Vrigstadån och bron ut till Eksjöhovgårds slottsruin. Arbete pågår för att rusta upp eller ersätta både dessa broar och bron över Toftaån i Femtinge. Trafikverkets inspektion har nu även pekat ut Hillavarabron och Bringeforsbron.

– Trafikverket rekommenderade oss att göra en beräkning av bärigheten på broarna, för att se om vi kunde låta personbilar, cyklister och gående använda broarna och bara stänga av dem för tung trafik. När vi rådfrågade vår leverantör av den tjänsten fick vi svaret att broarna var i så pass dåligt skick att det inte gick att göra en sådan beräkning. För våra invånares säkerhet vågar vi därför inte göra något annat än att stänga av broarna helt, säger Erika Tor Rundblad.

Kontakt

Erika Tor Rundblad
Förvaltningschef serviceförvaltningen
erika.rundblad@savsjo.se, 0382-152 51