Lyssna på sidan Lyssna

Förstärkt budget för förskolan och barn i behov av särskilt stöd

Publicerad:

Inför 2024 får barn- och utbildningsnämnden en utökad budgetram. I samband med att nämnden antog den kommande verksamhetsplanen för 2024 beslutade man att satsa extra på förskolan och arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Arbetet med att möta behoven hos barn och elever i behov av särskilt stöd fortsätter i förvaltningens alla verksamheter. Under 2024 satsar barn- och utbildningsnämnden särskilt på de yngsta barnen genom att förstärka arbetet på öppna förskolan med utökad förskolelärartjänst och genom att utöka den specialpedagogiska kompetensen inom förskoleverksamheten i hela kommunen.

– För att på sikt öka måluppfyllelsen, minska hemmasittande och få mer välmående barn och elever så ser vi att det är viktigt att prioritera arbetet med tidiga insatser. Med det här beslutet ökar vi bemanning och kompetens för att på ett ännu bättre sätt ge de yngsta barnen den hjälp och stöd de behöver, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD).

Vid sitt sammanträde beslutade nämnden även om utökad budget till arbetskläder för personal som arbetar mycket utomhus med barn eller elever, främst inom förskolan men även på fritidshem och i förskoleklass. Sedan tidigare finns så kallade skalkläder att tillgå men från och med nästa år ska personalen även få tillgång till vinterkläder.

– För oss är det en jämställdhetsfråga och en naturlig förutsättning att vår personal som vistas mycket utomhus har tillgång till ändamålsenliga arbetskläder som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Därför ser vi nu till att man även får ordentliga vinterkläder, säger Fredrik Håkansson.

Kontakt:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande (KD),
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se