Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 5 december

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades utbyggnad av industrimark vid Stockarydsterminalen, jobbgaranti för elever från vård- och omsorgsprogrammet och gemensamma taxeförutsättningar för myndighetsförvaltningen.

Utbyggnad av industri- och terminalmark

Kommunstyrelsen föreslog att godkänna ett undertecknat förslag till köpeavtal av en fastighet i anslutning till Stockarydsterminalen och Stora Ensos terminal. Det finns i den kommunövergripande översiktsplanen planer för utbyggnad av industri- och terminalmark på aktuella området. Köpet möjliggör för fortsatt expandering av vårt terminalområde.

Serveringstillstånd, prövning och avgifter

För myndighetsförvaltningens räkning föreslår kommunstyrelsen bevilja gemensamma taxeförutsättningar för serveringstillstånd enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt handel med vissa receptfria läkemedel. Näringsidkare kommer därmed få en ökad tydlighet vad gäller avgifter för prövning och tillsyn.

Biblioteksplan

Kommunstyrelsen föreslår att nuvarande biblioteksplan som gäller 2020-2023 ska gälla ytterligare ett år.

Köp av mark i Vrigstad

Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt förhandling om ett eventuellt förvärv av ett markområde inne i Vrigstad. Antingen ett köp av hela området eller som ett alternativ bara delen där nya förskolan ska byggas, vid Myrmaden.

"Jobbgaranti"

Barn- och utbildningschefen och socialchefen får uppdrag att utarbeta formerna kring en så kallad ”jobbgaranti” där de som får en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas en anställning hos socialförvaltningen. Ett viktigt steg i arbetet med kompetensförsörjning framåt.

Gymnasiesamverkan

Under övriga frågor diskuterade kommunstyrelsen bland annat gymnasiesamverkan i Höglandsförbundet och hur vi i Sävsjö ska förhålla oss till det framåt. Beslutet om huruvida vi vill vara en del i det ska tas senast i juni nästa år.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02