Lyssna på sidan Lyssna

Sockarklaras lekpark är fortsatt avstängd

Publicerad:

I somras stängdes Sockarklaras lekpark i centrala Sävsjö då en markundersökning visat att det fanns förhöjda metallhalter i marken som gjorde platsen olämplig för lek. Sedan dess har parken varit stängd. Uppgifter som kommit kommunen till del visar att stängningen inte respekterats och att informationstavlor och gränsmarkeringar rivits ned.

Serviceförvaltningens parkenhet har satt upp ny information och nya avspärrningar i Sockerklaras lekpark och uppmanar allmänheten att följa beslutet. Istället hänvisar vi till andra lekparker i tätorten.

Till pressmeddelandet om parkens stängning

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.